• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Main Menu
LoginCaptcha code
Type case-insensitive characters you see.
(Click on image to refresh)

Click here if you don't see/decipher any code.
 * 

АУЕР - обществени поръчки

IMPOPRTANT!

Sustainable Energy Development Agency (SEDA) is a legal successor of the executive Energy Efficiency Agency (EEA).

SEDA is a legal entity at state budget support with headquarters in Sofia and has the status of an executive agency within the Ministry of Economy and Energy.
 

 

Проект: Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

logo_esf.png
ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

logo_ak.png
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Проектът се финансира от Европейския социален фонд
и държавния бюджет на Република България,
чрез оперативна програма „Административен капацитет“.