Данни за вписаните фирми по чл.44 ал.1
(286 записи)
#Номер на
удост.
за вписване
 
Дата на
издаване на
удост.
 
Срок на
валидност
 
Име на
фирмата
 
ЕИК  Седалище
и адрес на
управление
 
2810048525.05.201725.05.2022"ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ" ЕООД121059907обл.СОФИЯ-ГРАД общ.СТОЛИЧНА гр.СОФИЯ ПК 1000 р-н "Изгрев", ж.к. "Изток", бул. "Драган Цанков" № 23 А, ет. 6
2820048819.06.201719.06.2022"ГЕОДЕТ" ЕООД123523879обл.СТАРА ЗАГОРА общ.СТАРА ЗАГОРА гр.СТАРА ЗАГОРА ПК 6000 ул. "Иван Мирчев" № 4, ет. 3, ап. 12
2830049017.07.201717.07.2022"ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД102130456обл.БУРГАС общ.БУРГАС гр.БУРГАС ПК 8000 ул."Трайко Китанчев" № 36
2840049103.08.201703.08.2022"ВИП 55 КОНСУЛТ" ЕООД204622756обл.СОФИЯ-ГРАД общ.СТОЛИЧНА гр.СОФИЯ ПК 1000 р-н "Слатина", бул. "Асен Йорданов" № 9
2850049211.10.201711.10.2022"ТУ-КАМПУС ЛОГИСТИКА" ЕООД200778971обл.ВАРНА общ.ВАРНА гр.ВАРНА ПК 9000 ул. "Студентска" № 1
2860049308.11.201708.11.2022"Клас Енерджи Груп" ЕООД204557828обл.ПЛОВДИВ общ.ПЛОВДИВ гр.ПЛОВДИВ ПК 4000 ул. "Стефан Стамболов" № 50, ет. 2, ап. 8
Стр. 15 / 15
<<Първа <Предишна 11 12 13 1415 Следваща> Последна>>