• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Главно меню
ВходКод за защита
Въведете символите от изображението без разлика между малки и големи букви.
(В случай че имате проблеми с разчитането на кода, генерирайте нов като кликнете на изображението!)

Ако не виждате или не разчитате генерирания код, кликнете тук.
 * 

ВАЖНО!

 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност.

АУЕР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката.


 

 

 


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

logo_esf.png
ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

logo_ak.png
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Проектът се финансира от Европейския социален фонд
и държавния бюджет на Република България,
чрез оперативна програма „Административен капацитет“.