Уважаеми потребители,

Във връзка с предотвратяване разпространяване COVID 19 в страната, ви информираме:
Заявяването на административни услуги и подаване на документи(отчети, декларации и други) може да се осъществява:
- по електронен път чрез портала на АУЕР на адрес: https://portal.seea.government.bg/ или https://auerportal.seea.government.bg/ .За използване на услугите чрез портала е необходимо да притежавате електронен подпис или да упълномощите лице притежаващо електронен подпис да заяви услугата от Ваше име.
- чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/
- чрез лицензиран пощенски оператор
- на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Заедно можем да бъдем разумни и отговорни към себе си и другите!

 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност.

АУЕР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на енергетиката.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Подаване по електронен път на ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване/ издаване и прехвърляне/ прехвърляне на гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници и тримесечна и годишна информация

Подаване по електронен път на искания за вписване, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелствата, заличаване и издаване на дубликат на удостоверение - регистри по чл. 44, ал.1 и по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. Предоставяне на информация от вписаните в регистрите лица за извършените от тях дейности през предходната година

 

 

kalkulatrorlogo sertifikatlogoENERF