Проект REQUEST "Обновяване на сгради чрез качествени Механизми, Оборудване и Стандарти за Сертификати за енергийни характеристики" по Програма "Интелигентна енергия за Европа"

Целта на проекта е да подпомага предприемането на спестяващи вредните емисии мерки за обновяване на жилищните сгради с различна собственост. Акцентът е върху премахването на главната трудност пред собствениците, във връзка с достъпа до надежден професионален доставчик и изпълнител на съвременни енергийни продукти и услуги. Сертификатите за енергийни характеристики /СЕХ/ на сградите предоставят информацията и препоръките за това, което може и следва да се предприема, но за да се започнат действия по реализирането собственикът трябва да е мотивиран, той трябва без затруднения да възложи качественото обновяване на собствеността му на професионалист, на когото да има пълно доверие.

Проектът REQUEST е уникален с насоченото си внимание именно върху улесняване на взаимодействията изпълнител - възложител за осъществяване на ниско въглеродно обновяване на жилищни сгради. Основната цел е чрез увеличаване, по този начин, на броят и на качеството на обновяването на съществуващите жилищни сгради, да се постигат и икономии на енергия и на вредни емисии в рамките на ЕС.

Проектът е с начало април 2010, когато е подписан договорът с Европейската Комисия. Партньорите са 9 водещи енергийни агенции и 2 научни института от 11 страни-членки на ЕС:

Австрия Австрийска Енергийна Агенция (AEA)
Белгия Фламандски Технологичен Институт (VITO)
България Агенция по енергийна ефективност (EEA)
Дания Датски Институт по строителство към Университета в Аалборг (AAU/SBi)
Германия Германска Енергийна Агенция (DENA)
Гърция Център за ВЕИ и ЕЕ (CRES)
Италия Национална Агенция за нови технологии, енергетика и околна среда (ENEA)
Полша Полска Национална Агенция за Енергосъхранение (KAPE)
Португалия Португалска Енергийна Агенция (ADENE)
Словакия Словашка Агенция за иновации и енергетика (SIEA)
Великобритания Обединение за енергоспестяване (EST) - координатор

 

Очакваните главни резултати са:

- Изготвяне на Набор от средства, техники и схеми за осигуряване на достъп до комплексно качествено оборудване за ниско въглеродно обновяване на жилищните сгради
- На основание на този Набор, разработване на инструменти / средства и стратегии, които да стимулират и насърчават реалните действия по изпълнение на препоръките в СЕХ
- Разработване на нов повтаряем Механизъм за осигуряване на качество при осъществяване на ниско въглеродното обновяване на жилищните сгради
- Изготвяне на проект за Пилотно прилагане на разработените средства, техники и схеми за осигуряване на качество на обновяването в Страни-членки
- Осъществяване на подходящи и целенасочени комуникации за разпространяване на достиженията на проекта и за насърчаване възприемането им от енергийните агенции и правителствата в ЕС.

Проектът започна в началото април 2010 и е с времетраене от 2.5 години.

www. building-request.eu