Списък по чл. 21 от ЗЕВИ
(3031 записи)
Име  Удостов.№  Обучаваща институция  Професия  Част от професия  Специалност  Степен  Фирма  Контакт 
Цветан Георгиев Цанев091/04/02.03.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212984Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Ивелин Колев Петров092/05/02.03.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212985Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Ангел Цветанов Върбанов093/06/22.6.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212986Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Станислав Иванов Димитров094/07/22.6.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212987Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Цветан Янчев Цанков095/08/22.6.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212988Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Ивайло Илиев Иванов096/09/22.6.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212989Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Мирослав Великов Стефанов097/10/22.6.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212990Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Венцислав Димитров Драганов098/11/29.07.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212991Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Ивелин Валентинов Тодоров099/12/29.07.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212992Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Пламен Стоилов Матев100/13/29.07.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212993Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Иван Живков Иванов101/14/28.08.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212994Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Анна Цветанова Стефанова102/15/28.08.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212995Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Гроздан Димитров Грозданов103/16/28.08.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212996Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Галин Иванов Бочев104/17/28.08.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212997Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Бисер Александров Божиков105/18/28.08.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212998Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Мария Иванова Христова106/19/15.10.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201212999Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Осман Метинов Гаджалов107/20/15.10.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201213000Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Румен Севдалинов Кожухаров108/21/15.10.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201213001Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Евгени Христов Ставрев109/22/15.10.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201213002Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Георги Петров Петров110/23/15.10.2020Център за професионално обучение към "ЗК" АД гр.Варна, лицензия 201213003Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040) Възобновяеми енергийни източници (код 5220408)втора
Стр. 28 / 152
<<Първа <Предишна 26 2728 29 30 Следваща> Последна>>