Списък по чл. 21 от ЗЕВИ
(3031 записи)
Име  Удостов.№  Обучаваща институция  Професия  Част от професия  Специалност  Степен  Фирма  Контакт 
Стоян Грозданов Стоилов676-115Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в БългарияТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични соларни системиВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степенТитан Електроника - ЕООД
Хранимир Митков Бешков500-202/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Оник Гарабет Пилибосян498-200/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Пламен Цвятков Михов499-201/20,10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Костадин Петров Керезов496-198/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Добри МитковСтефанов494-196/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Александър Иванов Иванов490-192/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Александър Михайлов Савов491-193/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Благовест Йорданов Кордев492-194/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Константин Людмилов Стоянов495-197/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Йорданов Йорданов493-195/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Красимир Симеонов Радков497-199/20.10.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Фотоволтаични инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Валери ГригоровДойчинов501-203/08.11.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Термопомпени инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Павел Пламенов Трополов502-204/08.11.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Термопомпени инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Тома Иванов Димов503-205/08,11.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Термопомпени инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Янчо Тодоров Василев504-206/08.11.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Термопомпени инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Викгоров Стоянов505-207/08.11.2022ЦПО към "РУВЕКС" АДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Термопомпени инсталацииВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Иво Георгиев Войников6176-086/16.09.2022ЦПО към "РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ" ООДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРАЖЕНИЯ И НИСТАЛАЦИИВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)Втора степен
Дочо Боянов Боронсузов6177-087/16.09.2022ЦПО към "РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ" ООДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРАЖЕНИЯ И НИСТАЛАЦИИВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)Втора степен
Петър Николов Йотов6181-091/16.09.2022ЦПО към "РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ" ООДТехник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРАЖЕНИЯ И НИСТАЛАЦИИВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)Втора степен
Стр. 50 / 152
<<Първа <Предишна 48 4950 51 52 Следваща> Последна>>