Акценти

Среща на върха SolarPower
Организиран от SolarPower Europe, най-голямата европейска слънчева асоциация, срещата на върха SolarPower е призната в световен мащаб като най-важното събитие в глобалното слънчево развитие. Миналата година присъстваха повече от 300 известни секторни анализатори, политици и ключови заинтересовани страни в индустрията и бяха обсъдени най-големите предизвикателства и възможности на индустрията от гледна точка на политиката, бизнеса и технологиите.
Срещата на върха SolarPower през 2020 г. ще се проведе на 25 март в Брюксел и предвижда да информира политическите и бизнес представители на високо равнище за основните стратегически, политически и пазарни развития, оформящи бъдещето на слънчевата енергия в Европа. Срещата на върха е широко призната като едно от най-важните енергийни събития в Брюксел.
Европейската комисия обяви европейска „Зелена сделка“, която е амбициозно предложение за въвеждане на ангажимент в законодателството на ЕС за постигане на неутралитет на климата до 2050 г. Зелената сделка отразява изводите от европейската климатична и енергийна рамка през 2020 г. - за подобряване на възможностите, които енергийният преход предлага: създаване на местни работни места, подкрепа на конкурентоспособността на предприятията в ЕС и осигуряване на европейското промишлено лидерство в слънчевата и възобновяемата енергия.
На срещата на върха SolarPower ще бъдат обсъдени:
• Приносът на Solar в Зелената сделка за европейските граждани, региони и индустрии
• Как ЕС може да осигури амбициозен, сигурен и справедлив енергиен преход
• Ролята на пакета на ЕС за чиста енергия за постигане на целите за климата и енергията до 2030 г.
Партньор на събитието е Европейската енергийна мрежа (EnR), на която АУЕР е член.
Програма на събитието: https://www.solarpowersummit.org/conference-programme/
За повече информация и регистрация за участие: https://www.solarpowersummit.org/