Акценти

Разяснителна среща по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система

На 19 февруари 2020 г. в Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) се проведе разяснителна среща по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система. Срещата беше организира от Българската стопанска камара съвместно с АУЕР и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" в рамките на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


На срещата бяха представени Националната информационна система за енергията от възобновяеми източници и Националната информационна система за енергийна ефективност, включително демонстрация на работата на порталите, предлаганите от АУЕР административни услуги, възможностите и ползи от наличните справки. На събитието присъстваха представители на институции, НПО, браншови и бизнес организации, търговци с енергия и др.