Акценти

Шесто издание на конференцията BEHAVE 2020 - 21-23 октомври 2020 г.


Европейската енергийна мрежа (EnR), съвместно с Копенхагенски център за енергийна ефективност и UNEP DTU Partnership (част от Техническия университет на Дания) организират шестото издание на конференцията BEHAVE 2020. Фокусът на събитието тази година е върху прилагането на поведенческите разбирания в енергийната ефективност. Като важна конференция за националните енергийни агенции в Европа, BEHAVE предоставя уникален форум за политиците, академичните среди, индустрията и практиците да споделят идеи и опит в насърчаването на ефективни решения за подобряване на енергийната ефективност и смекчаване на влиянието върху климата.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ - 21-23 октомври 2020 г.

МЯСТО – Копенхаген, Град на ООН

Фокусни области:

Интегриране на поведенчески разбирания за по-бързо и по-широко подобряване на енергийната ефективност и климатична неутралност.

За събитието:

BEHAVE 2020 ще включва пленарни сесии и паралелни сесии през първия и втория ден; В третия ден фокусът ще бъде върху презентации на постери и странични събития. Документите ще включват два формата:

1) разширени резюмета (до 1000 думи), които ще бъдат прегледани и, ако бъдат приети, ще бъдат представени и разисквани на конференцията;
2) пълни доклади, които ще бъдат оценени и надлежно разгледани за специален брой в списанието „Енергийна политика“ (Energy Policy).
В сравнение с предишни години, предстоящата конференция BEHAVE 2020 ще има по-голямо покритие за развиващите се страни, по-значително присъствие на участници извън Европа, частния сектор, както и споделяне на опит от международни агенции за развитие и Организацията на обединените нации за интегриране на поведенческа икономика в международни проекти за помощ за развитие към развиващите се страни. Като се имат предвид последните научни и политически разработки, очаква се и BEHAVE 2020 да допринесе за прехода към климатична неутралност в бъдеще.

Покана за резюмета и предложения:

1) Резюмета
Представяне на разширени резюмета (до 1000 думи) - Най-късно до 31 май 2020 г.
Известие за приемане - 30 юни 2020 г.
Разискванията ще се състоят по време на конференцията
2) Доклади за специалния брой на списанието
Списанието „Енергийна политика“ одобри специален брой „Поведенчески разбирания за устойчиво използване на енергията: теории, доказателства и последици от политиката“ въз основа на доклади, представени на BEHAVE 2020.
По избор: подаване на пълни доклади (до 6000 думи) е със срок: 31 август 2020 г.
Уведомление за резултатите от първия кръг на партньорска проверка на пълните доклади: 30 септември 2020 г.
3) Предложения
Също така можете да изпратите предложения за презентации, плакати, панелни дискусии, специални сесии и странични събития.
Можете да изпращате Вашите предложения и запитвания на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Приетите предложения ще бъдат включени в програмата на конференцията за трите дни в зависимост от формата и съдържанието.

Теми

Темите, които могат да бъдат адресирани от участниците, включват, но не се ограничават до следното:
• Поведенчески разбирания и тяхното приложение в развиващия се свят.
• Интегриране на поведенчески разбирания в международната помощ за развитие.
• Прилагане на поведенчески разбирания в частния сектор, организации и бизнес модели.
• Насърчаване на устойчивото енергийно поведение: политически инструменти, интервенции и оценка на ефектите.
• Поведенчески разбирания за ефективно смекчаване на климатичните промени.
• Поведенчески разбирания за улесняване на smart grid и demand response.
• Подходи и стратегии за предоставяне на ефективни и мащабируеми поведенчески интервенции.
• Енергийна ефективност на крайното енергийно потребление в сградите и организациите.
• Поведение на потребителите в транспорта и мобилността
• Интеграция на поведението в енергийното моделиране за разработване на политики
• Прилагане на поведенчески изводи за увеличаване на финансирането на енергийната ефективност
• Поведенчески решения за малки и средни предприятия.
• Равенство, етика и включване в поведенчески ориентирани политически подходи.
• Мултидисциплинарни подходи към енергийно поведение за постигане на Целите за Устойчиво Развитие.
• Общностен ангажимент.
• Принос на поведението в енергийната достатъчност.

Порталът за онлайн регистрация и представяне на резюмета, доклади и предложения е отворен от 10 февруари 2020 г.
Повече информация за събитието, включително подробна програма, членове на научната комисия и водещи лектори, ще бъде публикувана и редовно актуализирана и може да бъде намерена на следния адрес: https://c2e2.unepdtu.org/behave2020/