Акценти

Уебинар: "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност"

     Онлайн конференция (уебинар) на тема "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност" ще се проведе на 25 юни 2020 г., от 11 ч.
   

     Организатори са Българската стопанска камара и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, в рамките на проект Проект BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Участието е без такса, но с предварителна регистрация. На посочения от Вас в регистрационната форма електронен адрес ще Ви бъде изпратена информация за достъп през онлайн платформата.

ПРОГРАМА

11:00-11:05 Представяне на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“ и резултатите до момента
Камен Колев, БСК
11:05-11:15 Измерение Енергийна ефективност в Националния план Енергетика-Климат и Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд в страната
Цветомира Кулевска, АУЕР
11:15-11:30 Добри практики в областта на енергийната ефективност.
Здравко Георгиев, СОФЕНА
11:30-11:45 Анализ на използването на договори с гарантиран резултат (ESCO договори) за индустриални потребители
Здравко Георгиев, СОФЕНА
11:45  Въпроси и дискусия