Акценти

Обществени консултации на ЕК по директивата за енергийна ефективност


С Европейската Зелена сделка ЕС увеличава амбицията си към климата и се стреми да стане първият неутрален за климата континент до 2050 г. В този контекст Европейската Комисия обеща да преразгледа съответното съществуващо законодателство и да го преразгледа, когато е необходимо.

Като част от този процес Комисията ще преразгледа и директивата за енергийна ефективност. Като първа стъпка Комисията публикува за обществена консултация комбинирана оценка на пътната карта и оценка на въздействието. Оценката ще преразгледа адекватността на директивата с оглед на съществуващите цели, политики и мерки за енергийна ефективност, заложени в националните планове Енергетика-Климат като се вземе предвид по-високата цел за климата.

Целта на тази консултация е да се съберат мненията на заинтересованите страни и експертите на държавите-членки.

Обществената консултация, която е отворена за седем седмици и приключва на 21 септември 2020 г., може да бъде намерена на следния линк: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency
В допълнение, паралелно с това е започнала оценка на въздействието от началото на преразглеждането на Директивата за възобновяема енергия. Периодът за обратна връзка е същият като за Директивата за енергийна ефективност - до 21 септември 2020 г.: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001