Акценти

Обществената консултация за преглед и преразглеждане на Директивата за енергийната ефективност е публикувана на Интернет страницата на Европейската комисия.
Тази консултация е част от процеса на преглед и преразглеждане на Директивата, който стартира през август тази година. Целта на консултацията е да се съберат мненията на широк кръг от заинтересовани страни, експерти от държавите-членки и широката общественост както за оценката на действието, така и за преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност.
Европейската комисия кани всички заинтересовани да споделят вижданията си до 9 февруари 2021 г. чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency/public-consultation
Повече информация може да бъде намерена на Интернет страницата на ЕК: https://ec.europa.eu/info/news/public-consultations-launched-reviewing-eu-directives-energy-efficiency-and-renewable-energy-2020-nov-17_en