Акценти

                                                                                                  

Агенцията за устойчиво енергийно развитие - АУЕР и Национална браншова организация за Електрическа мобилност – ИКЕМ подписаха меморандум за сътрудничество

Днес 21.04.2021 г. Агенцията за устойчиво енергийно развитие - АУЕР и Национална браншова организация за Електрическа мобилност – ИКЕМ подписаха меморандум за сътрудничество, като се ангажираха да обединят действията си в развитието на сферата на електрическата мобилност в България, както и да обменят информация за стратегически инициативи и значими дейности и събития. Някой от целите, които двете подписали страни си поставиха, са споделянето на експертизи в областта на електрическата мобилност, енергийната ефективност, подкрепа за реализиране на системни решения в областта на националната зарядна инфраструктура за електрически превозни средства и не на последно място, подкрепа за популяризиране на електромобилността.