Акценти

                           1 Auer

Агенция за устойчиво енергийно развитие се присъедини към Асоциацията на издаващите органи /AIB/ и считано от 27.08.2021 г. АУЕР официално е Наблюдател към AIB.

След като през изминалата година, АУЕР подаде заявление за придобиване на членство в AIB, на 27.08.2021г се подписа споразумение между двете страни за приемането на Агенция за устойчиво енергийно развитие, като Наблюдател към Асоциацията на издаващите органи.

Към момента, в качеството си на Наблюдател, като първа фаза по приемането, AIB дава възможност на новите членове да синхронизират националното си законодателство с дейността на Комуникационния център /HUB/ и да подготвят IT инфраструктурата си за директен обмен на данни с HUB.

АУЕР полага последователни усилия да подкрепи производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, които не ползват преференциални цени или премии, да повиши доверието към системата за издаване на ГП в България, като ще използва целия ресурс от информация и придобитите знания при предстоящото въвеждане в националното законодателство на изискванията, свързани с ГП на Директива (EС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Пълноправното членство на АУЕР към AIB и включването към електронния център за прехвърляне на ГП между членовете на Асоциацията в пространството на европейския пазар (AIB-hub) ще способства за по високо доверие по процеса на издаване на ГП от АУЕР и търгуването им на по висока цена.