Акценти

Резюме на резултатите от първата пленарна среща по проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2”


През месец октомври 2017 г. в София се проведе първата пленарна среща по проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2”. В България CA-EED 2 се координира и изпълнява от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и проектът обединява уникална група от експерти и политици, тя е единствената неформална група с пълно представителство на всички държави-членки и Норвегия и по своята същност предоставя на държавите-членки, на Генерална дирекция ENERGY и на Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME) уникална възможност да общуват по неформален начин на техническо ниво със съответните експерти от европейските страни.
Срещата в София беше първата за CA-EED 2, който е продължение на проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“, приключил успешно в края на 2016 г. Част от темите, обсъждани в София по време на двудневната среща през октомври, бяха: Роля на моделирането на енергийната ефективност за изпълнение на Директива 2012/27/ЕС; Нови стратегии за реновиране на сградите и решения за инвестиции за намаляване на риска; Информация за работата по стандартизацията при енергийните одити и ЕСКО-услугите и много други. Срещата протече с активното участие на АУЕР и Министерство на енергетиката, като представители на страната-домакин.
Резултатите от проведената среща по проект CA-EED 2 бяха обобщени от координаторите на проекта и съгласувани с всички партньори през месец януари 2018 г. Резюмето е публичен документ и всеки, който проявява интерес може да се запознае с резултатите от срещата.

Резюме на резултатите от първата пленарна среща по проект CA-EED 2 в гр. София, България (на английски език)