Акценти

На 27.06.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, ул. Екзарх Йосиф №37/вход от към ул. Сердика №11/, конферентна зала - ет. 2 ще се състои встъпитална конференция за представянето на проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г
Прессъобщението за старт на проекта може да прочетете ТУК