Акценти

 

 

 

 

 

 

 

АУЕР представи инструменти за оценка на политиката по енергийна ефективност


Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организира семинар-обучение на тема „Инструменти за оценка на политиката по енергийна ефективност“, насочен към националните и местни администрации и институции, които наблюдават и анализират състоянието, тенденциите и политиките в областта на енергийната ефективност.
Целта на семинара, който се проведе на 24 юли, беше да се получи по-ясна информация за различните индикатори, за избора на подходящи индикатори и за анализ на наблюдаваните тенденции; какви методи се използват за оценка на политиките по енергийна ефективност и как да се използват получените резултати. Семинарът беше организиран в рамките на проект „Инструменти за оценка на политиката по енергийна ефективност“ ODYSSEE-MURE 2015, в който АУЕР е партньор заедно с още 30 институции и организации от Европа.
По време на семинара беше представена база данни ODYSSEE и индикаторите за енергийна ефективност, които се използват за оценка на повишаването на енергийната ефективност и за измерване на икономиите на енергия на национално и секторно ниво. Бяха показани още начините за анализ на тенденциите в развитието на различни икономически сектори, както и инструментите, които позволяват сравнение на състоянието и тенденциите в енергийната ефективност в България и другите страни от ЕС. От базата данни с политики и мерки за енергийна ефективност – MURE, бяха представени два нови инструмента, разработени в рамките на проекта - „Оценка на въздействието на политики по енергийна ефективност“ и „Допълнителни ползи от мерките по енергийна ефективност“.
Всички инструментите, разработени в ODYSSEE и MURE, са публични и могат да бъдат намерени на Интернет страницата на двете бази данни: ODYSSEE: https://www.indicators.odyssee-mure.eu/ и MURE: https://www.measures-odyssee-mure.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации:
1. Индикатори за енергийна ефективност. База данни ODYSSEE
2. Сравнение на състоянието и тенденциите в енергийната ефективност в България и другите страни от ЕС
3. Нови инструменти в база данни MURE – „Оценка на въздействието на политики по енергийна ефективност“ и „Допълнителни ползи от мерките по енергийна ефективност“