Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 на министерство на финансите от 29 ноември 2011 г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Образец на заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за предоставянето на достъп до обществена информация

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
      - Преглед на информацията – оригинал и копие;
      - Устна справка;
      - Копия на хартиен носител;
      - Копия на технически носител.
За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми.
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.
Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация или за отказ за предоставянето на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, издадени от изпълнителния директор на АУЕР, се обжалват в 14-дневен срок от съобщаването им пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ 2018

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ 2019

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ 2020

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ 2021

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ 2022

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ 2023

Категории информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на АУЕР


Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, както и устни запитвания се приемат и регистрират в деловодството на АУЕР – 1000, София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 /вход от ул. „Сердика” № 11/, ет. 2, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.
Тел. (02) 915 4036;
Факс: (02) 981 5802;
Електронна поща на АУЕР: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.