Финансиране

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ на проекти за подобряване на енергийната ефективност и на проекти, използващи енергия от възобновяеми източници в България

Източници на финансиране на производството  на биогорива  и енергия  от  възобновяеми източници 

МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

 

АРХИВ - Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
    АРХИВ - Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”