Гаранции за произход

Телефони за контакт: (02) 915 4058 и (02) 915 4013 - Н-к отдел „Контрол по ВИЕ” Дирекция „Контрол и информация”

Информация във връзка с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" – можете да намерите на този линк