Методики

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания

Специализирани методики за оценяване на енергийни спестявания, утвърдени със заповеди на министъра на енергетиката

Методика за оценка на енергийните спестявания след газификация, приета с постановление на Министерски съвет № 258/19.10.2012 г.

Форма за предоставяне на информация от търговците с природен газ

Програма към формата за предоставяне на информация от търговците с природен газ

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания, приети с постановление на Министерски съвет № 36/15.02.2013 г.

Формули за изчисление по Специализирани методики, приети с ПМС № 36/15.02.2013 г.

 

Опростен калкулатор за оценка на енергийни спестявания

 

Всички публикувани специализирани методики могат да се използват за доказване на енергийни спестявания от мерки, приложени в периода 2014-2020 г. За да бъдат приложими в периода на задължение 2021-2030 г. в момента се предприемат стъпки за тяхното актуализиране в съответствие с изискванията на чл. 20а, ал. 5 от Закона за енергийна ефективност (обн. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г.).