Архив ОБЯВИ Архив ОБЯВИ

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „национални планове и отчети по енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в Агенция за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 03.09.2019 г.

Срок за подаване на документи - 13.09.2019 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „анализ и потенциал на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, индивидуални цели” в Агенция за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 03.09.2019 г.

Срок за подаване на документи - 13.09.2019 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):

Обявление за конкурс за незаети длъжности за Младши експерт „схеми за насърчаване на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 03.09.2019 г.

Срок за подаване на документи - 13.09.2019 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „национални планове и отчети по енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в Агенция за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 19.06.2019 г.

Срок за подаване на документи - 01.07.2019 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Младши експерт „контрол и регистър гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници” в АУЕР

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Младши експерт „контрол и регистър гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници” в Агенция за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 04.01.2019 г.

Срок за подаване на документи - 14.01.2019 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):

Още статии ...

  1. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт Териториално звено-Бургас в АУЕР
  2. Обявление за конкурс за незаета длъжност за служител по сигурността на информацията
  3. Процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за извършване на обследване за ЕЕ и сертифициране на сграда
  4. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Младши експерт „контрол и регистър ГПЕВИ” в АУЕР
  5. Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „контрол и регистър ГПЕВИ” в АУЕР
  6. Обявление за конкурс за незаети длъжности за Младши експерт „схеми за насърчаване на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в АУЕР
  7. Обявление за конкурс за незаети длъжности за Младши експерт „анализ и потенциал на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, индивидуални цели” в АУЕР
  8. Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР
  9. Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР
  10. Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР