Обявление за конкурс за незаета длъжност за Младши експерт „контрол и регистър гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници” в АУЕР

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Младши експерт „контрол и регистър гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници” в Агенция за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 04.01.2019 г.

Срок за подаване на документи - 14.01.2019 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):