Обявление за конкурс за незаета длъжност за Главен експерт „национални планове и отчети по енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в Агенция за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 19.06.2019 г.

Срок за подаване на документи - 01.07.2019 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):