Обявление за конкурс за незаети длъжности за Младши експерт „схеми за насърчаване на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия” в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 03.09.2019 г.

Срок за подаване на документи - 13.09.2019 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):