Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в АУЕР

Обявление за конкурс за незаети длъжности за държавни служители в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 19.06.2017 г.

Срок за подаване на документи - 29.06.2017 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):