Обявление за конкурс за незаети длъжности за Младши експерт „анализ и потенциал на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, индивидуални цели” в АУЕР

Обявление за конкурс за незаети длъжности за Младши експерт „анализ и потенциал на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, индивидуални цели” в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 21.11.2017 г.

Срок за подаване на документи - 01.12.2017 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):