Процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за извършване на обследване за ЕЕ и сертифициране на сграда

Процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сграда

Обявление

Техническо задание

Протокол

На 09.03.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на АУЕР ще бъде избран изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата на АУЕР чрез жребий. Всички заинтересовани лица могат да присъстват.

Протокол № 2