Обявление за конкурс за незаета длъжност за служител по сигурността на информацията

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Служител по сигурността на информацията в АУЕР

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 06.06.2018 г.

Срок за подаване на документи - 18.06.2018 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):