Обявление за конкурс за незаета длъжност за Старши експерт „контрол по енергийна ефективност на сгради“ в АУЕР

Обявление за конкурс за незаета длъжност за Старши експерт „контрол по енергийна ефективност на сгради“ в Агенция за устойчиво енергийно развитие

Обявлението е публикувано в www.zaplata.bg на 04.09.2018 г.

Срок за подаване на документи - 14.09.2018 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС):