ПРОЕКТИ

АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна ефективност подпомагащ вземането на решения“
Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна ефективност... »»» Още…
Програма на ЕК „Интелигентна енергия за Европа” – политика и действия на АЕЕ
Приоритети и възможности за финансиране на проекти през 2010 г. »»» Още…