Проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и проверка на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“

 

 

 

 

 

Проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“, финансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия има за цел да предоставя подкрепа на държавите членки и съответните заинтересовани страни за прилагане на политики за енергийна ефективност. По-конкретно, през следващите три години проектът има амбицията да помогне на държавите членки да наблюдават, преразглеждат, подобряват и прилагат своите политиките за енергийна ефективност чрез разработване на различни възможности относно практически и стратегически въпроси на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС.

Въз основа на натрупаните предишни знания и резултати от два много успешни проекта, които помогнаха при оформянето на политиките на държавите членки отговарящи на изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС – IEE ENSPOL (www.enspol.eu) и H2020 MULTEE (https://multee.eu/), консорциумът на ENSMOV се обедини, за да предостави допълнителна подкрепа на държавите членки чрез:

a) подпомагане и разширяване на обмена на знания и опит между държавите членки за прилагане на политиките съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС;

б) разработване на набор от ресурси и инструменти за прилагане на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС, отговарящи на специфичните нужди на държавите членки;

в) подпомагане на националните органи при структуриране на системите за вътрешен мониторинг, отчитане и верификация на изпълнението на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС с цел да се гарантира, че те разполагат с надеждни данни и информация за разработването на политиките за 2030 год.

ENSMOV има насоченост предимно към подкрепата на публичните органи и ключовите заинтересовани страни на 14 държави членки, представлявани от нейния консорциум (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Холандия, Полша, Румъния и Великобритания), като същевременно включва други държави членки и присъединяващи се страни и взема предвид техните виждания и въпроси. За България партньор в проекта е Агенция за устойчиво енергийно развитие.

При изпълнението на проект ENSMOV ще бъдат взети предвид мненията на основните заинтересовани страни, енергийните агенции, създателите на политики и участниците в бизнеса за решаване на въпросите, свързани с прилагането на националната политика. Събраната информация ще бъде отправна точка за обмяна на опит и по време на целия проект, като предоставените мнения и идентифицираните приоритети непрекъснато ще направляват изпълнението на проекта и ще направят общата работа полезна за държавите членки.

Обменът на знания ще бъде организиран в рамките на три етапа, които ще обхванат няколко теми от аспектите на мониторинга и верификацията и/или прилагането на политиката в областта на енергийната ефективност. Проектът се стреми да обхванем около 10 теми, които държавите членки считат за най-важни и ще предостави персонализирани решения за всяка една от тях. Дълбочината на анализа, заедно с начините на обмен ще бъдат определени въз основа на наличието на ключови представители от всяка страна. Програмата ще се състои от национални, регионални и европейски семинари. Освен това ще бъдат организиране уеб семинари, не само за подробно изследване на темите, които ще се обсъждат, но и за разпространение на резултатите до по-широка аудитория.

В рамките на проекта ще бъдат създадени и полезни материали под формата на специфични инструменти и насоки за всяка една държава-партньор, ще се събират най-добрите практики и разработват ръководства, съобразени с конкретните политики. Важен елемент ще бъде онлайн платформа, която ще съдържа не само полезни материали, но основната й цел ще бъде да насърчи допълнителния обмен между създателите на политики сред държавите членки, така че експертите да продължат да си сътрудничат и след приключването на проект ENSMOV.

В случай, че искате да бъдете информирани относно дейностите и резултатите от проекта можете да се абонирате на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За повече информация за чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС: https://article7eed.eu/

АУЕР и екипът на проекта очаква с нетърпение общото сътрудничество чрез ENSMOV!

Доклад с оценки на нуждите на заинтересованите страни за прилагането на член 7 от Директива 2012/27/ЕС (на английски език)

Презентации от 1-ва дискусионна среща със заинтересовани лица в рамките на проект ENSMOV, 29.09.2020 г.:

- Представяне на проект ENSMOV

- Изисквания на чл. 7 от Директива 2018/2002/ЕС в периода 2021-2030 г.