Проект „Създаване на геобазирана информационна интернет система, предоставяща данни за състоянието и възможностите за енергийно обновяване на сгради (ЕНЕРФОНД)“

 

 

 

 

 

Проект „Създаване на геобазирана информационна интернет система, предоставяща данни за състоянието и възможностите за енергийно обновяване на сгради (ЕНЕРФОНД)“


 Агенция за устойчиво енергийно развитие стартира участието си в нов проект -  ЕНЕРФОНД.
ЕНЕРФОНД e европейски проект, свързан със създаване и популяризиране на геобазирана информационна интернет система, която да подпомага заинтересованите лица – общини, бенефициенти по европейски програми, финансови организации (банки, кредитни линии), ЕСКО фирми и др. при вземането на решения по отношение на осигуряване на финансиране и разработване на стратегии за енергийното обновяване на сгради.
 Проектът се финансира от Европейския съюз (ЕС) по програма „Хоризонт 2020“. Той си поставя амбициозната цел да увеличи броя на финансираните инвестиционни проекти, свързани с енергийното обновяване на сгради, извършвайки дейности в три направления: обществена информираност и доверие; схеми и стимули за финансиране; надеждни възможности за енергийно обновяване на сгради.
Извършването на задълбочен анализ и оценка на състоянието в посочените области ще създаде възможност за ефективно разработване на информационна система ЕНЕРФОНД, която да отговори на установените потребности и очаквания. Освен разработването на системата, в рамките на обхвата на проекта са предвидени и дейности по популяризирането й, а също и такива, свързани с наблюдение и измерване на ефекта, който тя ще окаже по отношение на повишаване броя на енергийно обновените сгради.
Консорциумът, изпълняващ проекта се ръководи от Кипърския технологичен университет (КТУ) и се състои от 15 различни организации, представляващи 12 държави-членки на ЕС. В него са включени 2 университета - КТУ и Олборгски университет, Дания; две фирми с опит в изграждането на система от база данни и картографиране на сгради, притежаващи сертификати за енергийни характеристики („Eнермап“ ООД от Кипър и „Енерджи Екшън Лимитид“ от Република Ирландия); Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния; както и 10 енергийни агенции; неправителствени организации; малки и средни предприятия и институти: Център за енергийни характеристики на сгради, Румъния; Кипърската енергийна агенция; Агенция за устойчива енергия и наличност на ресурси, Австрия; Енергиен център Братислава, Словакия; Център за възобновяеми енергийни източници и енергийни спестявания, Гърция; Енергийна агенция Севърн Уай, Великобритания; Институт по строителство Валенсия, Испания; Институт Джоузеф Стефан, Словения; ЕНЕРДЖИС 2050 (Франция) и Агенция за устойчиво енергийно развитие, България.           
Тези организации са обединяват от общото намерение за насърчаване на инвестиции в целевите пазари, предлагащи големи възможности за енергийно обновяване на сгради. За създаването и популяризирането на информационната система ще се използват опита и знанията на партньорите по проекта. Системата ще бъде достъпна онлайн и ще улесни заинтересованите лица при разработването на стратегии за енергийното обновяване на сгради чрез предоставяне на подходяща и достъпна информация, разположена на интерактивна карта.
 
Проектът ЕНЕРФОНД стартира официално по време на началната среща, организирана през м. февруари, 2016 г. в Кипърския технологичен университет в Лимасол, Кипър. Неговата продължителност е 36 месеца. Ръководителят на ЕНЕРФОНД, главен асистент Александрос Чараламбайдс заяви следното: „Създаването на геобазирана информационна система, оценяваща възможностите за енергийно обновяване както на частни, така и на обществени сгради ще създаде възможност на финансовите организации - да могат да предоставят целеви кредити; на фирмите, извършващи обследване за енергийна ефективност - да идентифицират сградите, които се нуждаят най-спешно от енергийно обновяване; на общините - да насърчават използването на целеви средства. По този начин ще бъде повишено общественото доверие, свързано с енергийното обновяване на сгради“.
За повече информация може да посетите интернет страницата на проекта, която се намира на интернет адрес: www.enerfund.eu  или да се свържете с ръководителя на проекта г-н Александрос Чараламбайдс, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Бюлетин # 2, Януари 2017 г.