Проект "Деца за бъдеще" (kids4future)

                

Проектът „Деца за бъдеще” се осъществява в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа.Проектът стартира на 01.01.2007. Координатор е норвежката енергийна агенция Енова, а освен АЕЕ, в него участват представители на Гърция, Финландия, Испания, Полша, Словения, Словакия, Швеция и Белгия. Финансирането се осъществява от ЕК по програма Интелигентна енергия за Европа - 48,5% и 51,5% от бюджета на АЕЕ.

Партньори на АЕЕ в реализирането на проекта от българска страна са 22 училища от София, Перник, Белоградчик, Враца, Монтана, Плевен, Тетевен, Панагюрище, Хасково, Смолян, Ардино, Момчилград, Гълъбово, Сливен, Търговище, Шумен, Русе, Добрич, Варна, Провадия и Бургас.

Цели:

- да предложи педагогически инструменти и увлекателни мероприятия, за да направи тематиката за ЕЕ по-интересна за учениците от 3, 4 и 5 клас , а обучението им - по-забавно.
- да издаде и разпространи трилогията „Повелители на дъжда” – забавна история за спасяването на планетата Йония и планетата Земя.

Дейности:

Превеждане, издаване и разпространение на трилогията „Повелители на дъжда” – забавна история за това как да се спаси планетата „Йония” и планетата Земя.
Провеждане на национално състезание за избор на мото на „Повелителите на дъжда” и награждаване на победителите.
Създаване на интернет страница на „Повелители на дъжда” – с информация за енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие, използвайки поставените на страницата книжки, филмчета, игри, тест с диплома, материали за обучение, и информационни материали (брошури, бюлетини, листовки).

www.rainmakers.bg

Проектът завърши успешно на 31.12.2009.