Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – към 01.12.2014г.

Освободени гаранции за участие:
01.12.2014г.: чл.62, ал.1, т.1 – Обединение „Енкон партнърс”
Задържани гаранции за участие: чл.62, ал.1, т.2 – „ТРАКТЕБЪЛ БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ”ДЗЗД; Обединение „ ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ”; Адвокатско дружество „Пенков Марков и партньори”