Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 28.02.2015г.


26.02.2015г. на основание чл.2, ал.5 от договор № 06/17.02.2015г. плащане в размер на 313 680,00 лв. /20% аванс/

26.02.2015г. на основание чл.2, ал.5 от договор № 07/17.02.2015г. плащане в размер на 15 941,52 лв. /20% аванс/

26.02.2015г. на основание чл.2, ал.5 от договор № 05/17.02.2015г. плащане в размер на 65 788,56 лв. /20% аванс/