Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – 01.01.2015г.- 28.02.2015г.


Освободени гаранции за участие:
Обособена позиция № 1:
20.02.2015г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „Консорциум за информационни услуги 2014” ДЗЗД

Обособена позиция № 2:
20.02.2015г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „Контракс” АД

Обособена позиция № 3:
20.02.2015г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС”