Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.08.2015- 31.08.2015г.

27.08.2015г. на основание чл.2, ал.5 от договор № 07/17.02.2015г. плащане в размер на 63 766.08 лв.

27.08.2015г. на основание чл.2, ал.5 от договор № 05/17.02.2015г. плащане в размер на 115 880.56 лв.