Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 30.09.2015г.


Освободени гаранции за изпълнение:
14.09.2015г.: чл.63, ал.1 от ЗОП и чл.11,ал.5 от Договор № 23/07.11.2014г. – „Инфо Трейнинг” ООД