ЗОП-2014-004/19.12.2014 г. Открита процедура „Анализ и оптимизиране на структурата на АУЕР, разработване на стратегия за организационно развитие и обучение по проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат н

ЗОП-2014-004/19.12.2014 г. Открита процедура „Анализ и оптимизиране на структурата на АУЕР, разработване на стратегия за организационно развитие и обучение по проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Решение - 19.12.2014 г. -

Обявление - 19.12.2014 г. -

Документация - 19.12.2014 г. -

Протокол №1 - 26.01.2015 г. -

Съобщение за отваряне на оферти - 26.02.2015 г. -

Протокол №2 - 26.02.2015 г. -

Протокол №3 - 12.03.2015 г. -

Решение - 12.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - към 31.03.2015 г.  -

Съобщение за отваряне на оферти - 28.07.2015 г. - 

Протокол № 4 - 28.07.2015 г. - 

Протокол № 5 - 31.07.2015 г. - 

Решение - 31.07.2015 г. - 

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – за периода: от  31.03.2015г. до 31.08.2015г.

Договор - 21.08.2015 г. 

Информация за сключен договор - 23.09.2015 г.- 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 02.12.2015г.  

Информация по чл.22б, ал.2 т. 16 от ЗОП – към 02.12.2015г.  

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка-към 03.12.2015 г.