ЗОП-2015-001/14.01.2015 г. Публична покана „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

ЗОП-2015-001/14.01.2015 г. Публична покана „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

Публична покана - 14.01.2015 г. -

Документация за участие - 14.01.2015 г. -

Протокол - 28.01.2015 г. -

Договор - 30.01.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.03.2015- 31.03.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - 01.04.2015- 30.04.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.05.2015- 31.05.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.06.2015- 30.06.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.07.2015- 31.07.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.08.2015- 31.08.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.09.2015- 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.10.2015- 31.10.2015г.  

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.11.2015- 30.11.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.12.2015- 31.12.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.01.2016- 05.02.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 04.02.2016г.