ЗОП-2016-001/11.01.2016 г. Публична покана „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

ЗОП-2016-001/11.01.2016 г. Публична покана „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

Публична покана - 11.-01.2016 г. -

Документация за участие - 11.01.2016 г. -

Протокол - 26.01.2016 г. -

Договор - 29.01.2016 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.02.2016- 31.03.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.04.2016- 30.04.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.05.2016- 31.05.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.06.2016- 30.06.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.07.2016- 31.07.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.08.2016- 31.08.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.09.2016- 30.09.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.10.2016- 31.10.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.11.2016- 30.11.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.12.2016- 31.12.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.01.2017- 03.02.2017г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 02.02.2017г.