ЗОП-2017-001/11.01.2017 г. Обява за „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

ЗОП-2017-001/11.01.2017 г. Обява за „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

Обява - 11.01.2017 г.

Документация - 11.01.2017 г.

Информация обява - 11.01.2017 г.

Протокол - 25.01.2017 г.

Договор - 31.01.2017 г.