Публични регистри - отказана регистрация в регистъра по чл.60 ал.1

(0 записи)
#Име на
фирмата
 
ЕИК  Седалище
и адрес на
управление
 
Тел.  Е-поща  № и дата
на заповедта
за отказ
 
Няма данни (записи).
Стр. 1 / 1