Публични регистри - заличени фирми от регистъра по чл.44 ал.1

(0 записи)
#Номер на
удост. за
вписване
 
Дата на удост.
за вписване
 
№ на заповедта
за заличаване
 
Дата
на заповедта
 
Име на
фирмата
 
ЕИК  Седалище
и адрес на
управление
 
Тел. 
Няма данни (записи).
Стр. 1 / 1