На вниманието на потребителите на софтуера за обследване на енергийни характеристики на сгради.

Уважаеми потребители,


   Налична е нова версия (ver. 1.0.0.12.69 от 25.06.2020 г.) на софтуера за „Обследване на енергийни характеристики на сгради“.

Линк за свалянето му тук.