На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ относно доказване на енергийни спестявания за 2021 г.:

Във връзка с наближаващия краен срок за подаване на годишна информация за изпълнението на определените Ви индивидуални цели за енергийни спестявания през предходната 2021 г. – 1 март 2022 г., напомняме Ви, че енергийни спестявания от мерки за повишаване на енергийната ефективност, приложени до 31.12.2020 г., НЕ МОГАТ да бъдат използвани за доказване на индивидуалната Ви годишна цел за енергийни спестявания за 2021 г.