До фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране

Проект на резюме и автоматично попълващ се сертификат - Резюме V.2

Необходимо е да се разрешат "Макросите"

Презентации и примери от представянето на Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради проведено на 28 и 29 ноември в Дома на науката и техниката.

Презентация на Наредбата

Примери

Презентазия на Сертификати за сгради