На вниманието на всички, които промоцират, разработват и прилагат проекти по ЕЕ и ВИЕ

Информация за инициативата на Европейската Комисия, провеждана ежегодно под мотото „Награди на Европейския Съюз за устойчива енергия“ (EUSEW). Наградите са предназначени да подчертаят успеха на завършени проекти от всички сектори и държави в ЕС. Широка гама от участници могат да кандидатстват за наградата EUSEW. За награда могат да кандидатстват всички , които промоцират, разработват и прилагат проекти по енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници. Ако дейността Ви подкрепя една икономика изградена на базата на чиста, сигурна, ефективна енергия, това събитие е за вас.  Общите правила и подробни разяснения на процедурите на наградите можете да намерите на  https://www.eusew.eu/apply-award.

Подробна информация за наградите може да получите от ТУК